Kapcsolódó oldalak
Térképbank.hu

Szerzői jogok

A www.terkepbank.hu weboldalon található tartalom, így különösen a térképek, nevek, logók, grafikák, tájékoztatók szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok a Huber Medien GmbH-t illetik. A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a magáncélú használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, többszörözése, terjesztése, átruházása, átdolgozása, nyilvánossághoz közvetítése, beleértve a saját weboldalon történő felhasználást is - kizárólag a Huber Medien GmbH előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Szerződés

A www.terkepbank.hu weboldalon szereplő tartalom, így különösen a térképek, nevek, logók, grafikák, tájékoztatók letöltése díjköteles. A felhasználó a letöltéssel elfogadja a Huber Medien GmbH itt található díjtáblázatát és itt. A regisztrációval a felhasználó és a Huber Medien GmbH között az itt található felhasználási szerződés jön létre. A felhasználási szerződésből eredő jogvitákkal kapcsolatosan felek kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Személyes adatok kezelése

A www.terkepbank.hu honlap használatával lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárulhat ahhoz, hogy a Huber Medien GmbH ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A Huber Medien GmbH kijelenti, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.
  © Huber Medien GmbH, 2011. Minden jog fenntartva.
Bejelentkezés
E-mail: Jelszó:
Regisztráció